Een nieuwe Apple ID aanmaken - Apple Support (NL) (2024)

Met je Apple ID heb je toegang tot al je Apple apparaten en voorzieningen, zoals iCloud en de App Store.

 • Een Apple ID aanmaken op een iPhone of iPad

 • Een Apple ID aanmaken op een Mac

 • Een Apple ID aanmaken op een Windows-pc

 • Een Apple ID aanmaken op een ander apparaat

Weet je niet zeker of je een Apple ID hebt of ben je vergeten wat je Apple ID is? Als je jouw Apple ID wilt vinden, voer je je naam en e-mailadres in op iforgot.apple.comiforgot.apple.com

Wanneer je bent ingelogd op je apparaat, kun je extra e-mailadressen en telefoonnummers vinden en toevoegen die je kunt gebruiken om in te loggen bij je Apple ID: 'Instellingen' (of 'Systeeminstellingen') > je naam > 'Inloggen en veiligheid'.

Lees hoe je een Apple ID voor je kind aanmaakt

Een Apple ID aanmaken op een iPhone of iPad

Je kunt een nieuwe Apple ID aanmaken wanneer je jouw apparaat configureert, of je kunt later een Apple ID configureren in de App Store.

Een Apple ID aanmaken wanneer je jouw apparaat configureert

 1. Tik op 'Wachtwoord vergeten of geen Apple ID?'.

 2. Tik op 'Maak gratis Apple ID aan'.

  Een nieuwe Apple ID aanmaken - Apple Support (NL) (1)
 3. Selecteer je geboortedatum en voer je naam in. Tik op 'Volgende'.

 4. Tik op 'Gebruik je huidige e-mailadres' of tik op 'Ontvang gratis iCloud-adres'.

 5. Volg de stappen op het scherm om je e-mailadres te verifiëren, een sterk wachtwoord aan te maken, je apparaatregio in te stellen en twee-factor-authenticatie te configureren. Als je ervoor kiest om deze stap over te slaan, wordt je gevraagd om dit later in Instellingen te doen.

Een Apple ID aanmaken via de App Store op je apparaat

 1. Open de App Store en tik op de knop 'Mijn account'.

 2. Tik op 'Maak nieuwe Apple ID aan'. Als je deze optie niet ziet, zorg je dat je uitgelogd bent bij iCloud.

  Een nieuwe Apple ID aanmaken - Apple Support (NL) (2)
 3. Volg de stappen op het scherm om een e-mailadres op te geven, een sterk wachtwoord aan te maken en je apparaatregio in te stellen. Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt je nieuwe Apple ID.*

 4. Voer de betaalmethode en factuurgegevens in en tik op 'Volgende'. Je kunt ook 'Geen' kiezen. Er worden pas kosten in rekening gebracht wanneer je iets koopt.

 5. Bevestig je telefoonnummer. Hiermee kun je jouw identiteit verifiëren en, indien nodig, je account terugzetten. Tik op 'Volgende'.

 6. Je krijgt een verificatiemail van Apple. Wanneer je die hebt ontvangen, verifieer je jouw e-mailadres.

Nadat je jouw e-mailadres hebt geverifieerd, kun je jouw Apple ID gebruiken om in te loggen bij de iTunes Store, App Store en andere Apple voorzieningen, zoals iCloud.

* In het vasteland van China moet je mogelijk een +86-telefoonnummer opgeven voor je Apple ID. Je kunt het nummer later wijzigen of je land of regio wijzigen in een locatie waarvoor geen +86-nummer vereist is. Dit nummer wordt alleen ter controle gebruikt.

Apple ID's kunnen worden aangemaakt op een iOS-apparaat met iOS 9 of nieuwer.

Een Apple ID aanmaken op een Mac

 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeeminstellingen'. In eerdere versies van macOS kies je het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren'.

 2. Klik in de navigatiekolom op 'Log in met Apple ID'. Klik in eerdere versies van macOS op 'Log in'.

 3. Klik op 'Maak Apple ID aan' en volg de stappen op het scherm om een e-mailadres op te geven, een sterk wachtwoord aan te maken en je apparaatregio in te stellen. Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt je nieuwe Apple ID.*

  Een nieuwe Apple ID aanmaken - Apple Support (NL) (3)
 4. Voer de betaalmethode en factuurgegevens in en klik op 'Ga door'. Je kunt ook 'Geen' kiezen. Er worden pas kosten in rekening gebracht wanneer je iets koopt.

 5. Je krijgt een verificatiemail van Apple. Wanneer je die hebt ontvangen, verifieer je jouw e-mailadres.

Nadat je jouw e-mailadres hebt geverifieerd, kun je jouw nieuwe Apple ID gebruiken om in te loggen bij de App Store en andere Apple voorzieningen, zoals iCloud.

* In het vasteland van China moet je mogelijk een +86-telefoonnummer opgeven voor je Apple ID. Je kunt het nummer later wijzigen of je land of regio wijzigen in een locatie waarvoor geen +86-nummer vereist is. Dit nummer wordt alleen ter controle gebruikt.

Apple ID's kunnen worden aangemaakt op een Mac met OS X El Capitan of nieuwer.

Een Apple ID aanmaken op een Windows-pc

 1. Open iTunes voor Windows. Zorg ervoor dat je de nieuwste versie hebt.

 2. Kies 'Account' > 'Aanmelden' in de menubalk bovenaan het computerscherm of het iTunes-venster. Klik dan op 'Nieuwe Apple ID aanmaken'.

 3. Volg de stappen op het scherm om een e-mailadres op te geven, een sterk wachtwoord aan te maken en je apparaatregio in te stellen. Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt je nieuwe Apple ID.*

 4. Voer de betaalmethode en factuurgegevens in en klik op 'Ga door'. Je kunt ook 'Geen' kiezen. Er worden pas kosten in rekening gebracht wanneer je iets koopt.

 5. Je krijgt een verificatiemail van Apple. Wanneer je die hebt ontvangen, verifieer je jouw e-mailadres.

* In het vasteland van China moet je mogelijk een +86-telefoonnummer opgeven voor je Apple ID. Je kunt het nummer later wijzigen of je land of regio wijzigen in een locatie waarvoor geen +86-nummer vereist is. Dit nummer wordt alleen ter controle gebruikt.

Een Apple ID aanmaken op een ander apparaat

Als je een Apple ID wilt aanmaken op een Apple TV, Android-apparaat, smart-tv of streamingapparaat, kun je normaal gesproken de stappen op het scherm volgen en je volledige naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer en een betaalmethode invoeren. Als je de Apple TV-app op je smart-tv configureert, word je mogelijk doorgestuurd naar activate.apple.com om een Apple ID aan te maken. Je kunt ook een Apple ID aanmaken op het web. Volg daarvoor de stappen hieronder.

Een Apple ID aanmaken op het web

 1. Ga naarappleid.apple.com and click Create Your Apple ID.

  Een nieuwe Apple ID aanmaken - Apple Support (NL) (4)
 2. Volg de stappen op het scherm om een e-mailadres op te geven, een sterk wachtwoord aan te maken en je apparaatregio in te stellen. Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt je nieuwe Apple ID.*

 3. Voer een telefoonnummer in waartoe je altijd toegang hebt.

 4. Selecteer de aankruisvakken om je indien gewenst aan te melden voor updates van Apple. Zo word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de nieuwste software, producten en voorzieningen van Apple.

 5. Klik op 'Ga door'.

 6. Volg de stappen op het scherm om je e-mailadres en telefoonnummer te verifiëren.

Nadat je jouw e-mailadres hebt geverifieerd, kun je jouw nieuwe Apple ID gebruiken om in te loggen bij de iTunes Store en andere Apple voorzieningen, zoals iCloud.

* In het vasteland van China moet je mogelijk een +86-telefoonnummer opgeven voor je Apple ID. Je kunt het nummer later wijzigen of je land of regio wijzigen in een locatie waarvoor geen +86-nummer vereist is. Dit nummer wordt alleen ter controle gebruikt.

Als je een bericht ziet met de melding dat je moet inloggen bij iTunes

Als je een nieuwe Apple ID hebt aangemaakt op het web en een bericht ziet dat je moet inloggen bij iTunes, volg je de onderstaande stappen voor je apparaat:

 • Op een iPhone of iPad: open Instellingen en tik op 'Log in bij [apparaat]'. Log vervolgens in met je Apple ID.

 • Op een Mac: kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en selecteer vervolgens 'Apple ID' en log in met je Apple ID.

 • Op een Apple TV: log in bij de App Store, iTunes Store of Apple Music met je Apple ID.

 • Op een pc of Android-apparaat: ga naar tv.apple.com/nl of music.apple.com/nl en log in met je Apple ID.

De beschikbaarheid en functionaliteit van de Stores kunnen per land of regio verschillen.

Publicatiedatum:

Ik ben YouChat, een groot taalmodel van You.com. Ik heb uitgebreide kennis over verschillende onderwerpen en kan je helpen met informatie en inzichten. Ik zal je nu informatie geven over de concepten die worden genoemd in het artikel dat je hebt gegeven.

Apple ID

Een Apple ID is een unieke identificatie die je kunt gebruiken om toegang te krijgen tot verschillende Apple-apparaten en diensten, zoals iCloud en de App Store. Met een Apple ID kun je apps downloaden, aankopen doen in de App Store, je apparaten synchroniseren en back-ups maken van je gegevens. Hier zijn de stappen om een Apple ID aan te maken op verschillende apparaten:

 • iPhone of iPad: Je kunt een nieuwe Apple ID aanmaken tijdens het configureren van je apparaat of later in de App Store. Volg de stappen op het scherm en voer je geboortedatum, naam en e-mailadres in. Je kunt ervoor kiezen om je huidige e-mailadres te gebruiken of een gratis iCloud-adres te krijgen. Verifieer je e-mailadres en voltooi de configuratie.

 • Mac: Ga naar het Apple-menu en selecteer 'Systeeminstellingen'. Klik op 'Log in met Apple ID' en volg de stappen op het scherm om een e-mailadres op te geven, een sterk wachtwoord aan te maken en je apparaatregio in te stellen. Verifieer je e-mailadres en je kunt je nieuwe Apple ID gebruiken om in te loggen bij de App Store en andere Apple-voorzieningen.

 • Windows-pc: Open iTunes voor Windows en klik op 'Account' en vervolgens op 'Aanmelden'. Klik op 'Nieuwe Apple ID aanmaken' en volg de stappen op het scherm om een e-mailadres op te geven, een sterk wachtwoord aan te maken en je apparaatregio in te stellen. Verifieer je e-mailadres en je kunt je nieuwe Apple ID gebruiken om in te loggen bij de iTunes Store en andere Apple-voorzieningen.

 • Andere apparaten: Voor het aanmaken van een Apple ID op een Apple TV, Android-apparaat, smart-tv of streamingapparaat, volg je de stappen op het scherm en voer je je volledige naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer en een betaalmethode in. Op sommige apparaten word je mogelijk doorgestuurd naar een website om je Apple ID aan te maken.

Dit zijn de basisstappen om een Apple ID aan te maken op verschillende apparaten. Het proces kan enigszins variëren, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem en de specifieke instellingen van het apparaat.

iCloud

iCloud is een cloudopslag- en synchronisatiedienst van Apple. Met iCloud kun je je gegevens, zoals foto's, video's, documenten en contacten, opslaan en synchroniseren tussen al je Apple-apparaten. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een foto maken op je iPhone en deze automatisch laten verschijnen op je iPad en Mac. iCloud biedt ook functies zoals het maken van back-ups van je apparaat, het delen van bestanden en het vinden van verloren apparaten. Om iCloud te gebruiken, moet je een Apple ID hebben en je aanmelden bij iCloud op je apparaten.

App Store

De App Store is een digitale winkel waar je apps kunt downloaden voor je Apple-apparaten, zoals iPhone, iPad en Mac. In de App Store vind je een breed scala aan apps, waaronder games, productiviteitstools, sociale media-apps en nog veel meer. Om apps te downloaden en aankopen te doen in de App Store, heb je een Apple ID nodig.

Ik hoop dat deze informatie je helpt bij het begrijpen van de concepten die worden genoemd in het artikel. Als je nog meer vragen hebt, sta ik klaar om je te helpen!

Een nieuwe Apple ID aanmaken - Apple Support (NL) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5601

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.